Viet Nam Language English Language
Trang chủ / Living Lab / UEH Đa ngành và Bền vững: 6 môn học bắt buộc ở tất cả các ngành học, làm nên sự đặc biệt của sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

UEH Đa ngành và Bền vững: 6 môn học bắt buộc ở tất cả các ngành học, làm nên sự đặc biệt của sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

02/05/2024

Chia sẻ

Theo thống kê từ các nền tảng trực tuyến, mỗi năm, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) nhận được sự quan tâm của hơn 60.000 người học tiềm năng và là ngôi nhà tri thức của 30.000 người học các bậc, hệ đào tạo. Một phần cho lý do đó chính là “niềm tin” về chất lượng tiên phong của các chương trình đào tạo. Tại UEH, sinh viên tất cả các ngành/chuyên ngành đều được trang bị 6 môn học vô cùng đặc biệt, gắn liền với thời đại và phát triển bền vững là môn học vô cùng đặc biệt nhằm giải quyết các vấn đề môi trường trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Cụ thể, đó là những môn học nào?

Chiến lược Đại học Đa ngành và Bền vững 2021-2030 với mong muốn nâng cấp hình ảnh UEH trở thành một đại học thế hệ mới, gắn liền tri thức đa lĩnh vực với các vấn đề toàn cầu. Đầu ra là những người học được định hướng để trở thành những công dân có khả năng hội nhập toàn cầu, là nhân sự chất lượng cao đa dạng lĩnh vực và hành động vì sự phát triển bền vững – From UEH Learners to Empowered Global Citizens for Sustainable Development.

Đóng vai trò trung tâm, các hoạt động đào tạo của UEH đã và đang từng bước tích hợp các kiến thức đa ngành, liên ngành, xuyên ngành gắn liền với các vấn đề toàn cầu, 17 mục tiêu phát triển của Liên Hợp Quốc (17 SGDs) vào 56 ngành/chuyên ngành đào tạo  của nhà trường. Thể hiện ở việc thường xuyên tái thiết kế, rà soát lại toàn bộ đề cương học phần, chuẩn đầu ra, tài liệu học tập trong từng ngành, chuyên ngành, lộ trình đào tạo và từng học phần đào tạo.

Theo đó, điểm khác biệt nổi trội của các cử nhân tốt nghiệp từ UEH là họ đều được trang bị kiến thức thuộc 6 môn học gắn liền với xu thế, thời đại gồm: Sustainable Development (Phát triển bền vững), Introduction To Data Science (Nhập môn khoa học và dữ liệu), Soft Skill (Kỹ năng mềm), Entrepreneurship (Khởi nghiệp kinh doanh), Tâm lý học (Nền tảng tâm lý), và Design Thinking (Tư duy thiết kế). Cụ thể:

1. Sustainable Development (Phát triển bền vững)

Phát triển và hành động bền vững đang là nỗ lực nhận được sự quan tâm của toàn cầu và chính UEH. Để làm được điều đó, mỗi người học cần trang bị cho mình những hiểu biết nền tảng, đây là cơ sở để cùng nhà trường và cộng đồng tích hợp giải quyết các vấn đề môi trường trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội.

Môn học Phát triển bền vững tại UEH giúp người học: hiểu các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về phát triển bền vững; giải thích được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các SDGs và khung giải pháp tương ứng giải quyết các thách thức toàn cầu, định hướng quyết định kinh doanh và phát triển cộng đồng; phân tích vai trò của tăng trưởng kinh tế và hoạt động bền vững trong việc hình thành nền kinh tế cân bằng và có khả năng phục hồi; nhận biết các khía cạnh xã hội của phát triển bền vững, bao gồm hòa nhập xã hội, phát triển con người và trao quyền cho cộng đồng; mô tả các vấn đề môi trường chính yếu, thiết kế các chiến lược phù hợp để sử dụng và quản lý tài nguyên theo hướng phát triển bền vững; và giải thích được vai trò của các thể chế và quan hệ đối tác trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

2. Soft Skill (Kỹ năng mềm) 

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, các kỹ năng mềm được các nhà tuyển dụng đánh giá là không thể thiếu và ngày càng cần thiết đối với thế hệ Gen Z, Alpha. Sinh ra và lớn lên với sự phủ sóng của công nghệ và không gian ảo, bên cạnh các kỹ năng số vượt trội, thế hệ này cần thêm những năng lực tương tác xã hội và kiến tạo bản thân để trở thành phiên bản hoàn thiện hơn.

Học phần Kỹ năng mềm được UEH áp dụng cho sinh viên tất cả các ngành học. Người học được đào tạo 3 kỹ năng cơ bản, quan trọng gồm: Kỹ năng làm việc, Kiến tạo tố chất riêng và Xây dựng năng lực cốt lõi. Nhờ đó, giúp sinh viên UEH vượt qua các rào cản, sẵn sàng khả năng tiếp cận hiệu quả hơn với môi trường học tập và môi trường công việc kể cả trong nước và quốc tế.

3. Entrepreneurship (Khởi nghiệp kinh doanh)

Tinh thần khởi nghiệp là bệ phóng kinh tế cho một quốc gia tiến về phía trước. Một số lầm tưởng rằng khởi nghiệp kinh doanh chỉ cần thiết cho những doanh nhân, nhà sáng lập các doanh nghiệp mới.

UEH cho rằng, kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp là công thức giúp một nhân lực không ngừng tiến lên trong thị trường lao động rộng lớn. Đó là sự thấu hiểu quy trình nghiệp vụ chuyên môn dưới óc tư duy của một người làm chủ chính công việc của mình. Hiểu được vai trò của bản thân trong toàn bộ doanh nghiệp chính là bệ phóng sáng tạo không ngừng cho chính nghiệp vụ và là cơ hội để các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo được thai nghén.

Với học phần Khởi nghiệp kinh doanh, mọi sinh viên UEH có thể hiểu căn bản về khởi nghiệp kinh doanh, sự đổi mới sáng tạo, nhận dạng cơ hội kinh doanh, ý tưởng kinh doanh, mô hình kinh doanh và đề án khởi nghiệp. Bên cạnh đó là các kiến thức về luật doanh nghiệp, luật sở hữu trí tuệ, nhượng quyền kinh doanh và đạo đức, trách nhiệm xã hội của một nhà khởi nghiệp.

4. Tâm lý học (Nền tảng tâm lý)

Các lĩnh vực nghề nghiệp đa dạng với các chuyên môn khác biệt, cuối cùng, vẫn là quá trình tương tác giữa con người và con người trong nội bộ một tổ chức (phòng ban, đội nhóm) và bên ngoài (đối tác, khách hàng, cộng đồng, xã hội). Hiểu rõ tâm lý, hành vi con người là nền tảng cho các môn học chuyên sâu khác; là cơ sở để một cá nhân thấu hiểu và lựa chọn cách tư duy, ứng xử thích hợp với môi trường sinh hoạt, học tập, làm việc, tương tác của bản thân trong các mối quan hệ xã hội. Đây cũng là kiến thức cần thiết để một cá nhân hiểu biết và vượt qua các vấn đề về tâm lý của bản thân trong quá trình trưởng thành.

Tại UEH, học phần Tâm lý học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tâm lý học, hiểu rõ các hành vi của con người, và ứng dụng của tâm lý học trong các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội.

5. Design Thinking (Tiếp cận giải quyết vấn đề theo tư duy thiết kế)

Giải quyết vấn đề là kỹ năng được đòi hỏi xuyên suốt và liên tục đối với một sinh viên UEH trong quá trình học tập chính quy, ngoại khóa cho đến khi họ là một nhân lực trong thị trường lao động. Quá trình này không đơn thuần chỉ là ứng dụng kiến thức. Trái lại, đó là một chuỗi chuyển hóa kiến thức bằng một tư duy thiết kế.

Tại UEH, để người học sớm có thể hội nhập với nhịp độ học tập và các tiêu chuẩn đầu ra ở trình độ cao, ngay từ những năm nhất họ đã được học về Tư duy thiết kế. Đây là môn học giúp người học giải thích được khái niệm tư duy thiết kế, lĩnh vực ứng dụng, các bước/ giai đoạn chính của quá trình này; hiểu, phân biệt và biết cách áp dụng các kỹ thuật quan sát và phân tích, kỹ thuật khảo sát, trải nghiệm người dùng, tư duy phản biện, lập kế hoạch, lựa chọn và áp dụng quy trình tư duy thiết kế phù hợp trong quá trình làm việc. Từ đó, áp dụng giải quyết các vấn đề liên tục phát sinh trong cuộc sống và công việc.

6. Introduction To Data Science  (Nhập môn khoa học và dữ liệu)

Dữ liệu lớn – Big Data là một trong những chỉ báo sôi nổi nhất của kỷ nguyên số 4.0, là hệ quả của các xu hướng: Internet vạn vật (Internet of Thing – IoT), tải lên (Uploading), điện toán đám mây (Cloud), mã nguồn mở (Open Source), và gần nhất là máy học (Machine Learning). Theo dòng thời đại, dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực, mọi nền tảng công việc. Ra quyết định dựa trên dữ liệu giúp gia tăng tính chính xác và tối ưu nguồn lực. Do đó, kỹ năng khai phá và đọc hiểu dữ liệu đã và đang trở thành một năng lực không thể thiếu.

Tại UEH, người học được trang bị năng lực này thông qua học phần Nhập môn khoa học và dữ liệu ngay từ năm học đầu tiên. Môn học trang bị những hiểu biết cơ bản về Khoa học dữ liệu, vai trò và ứng dụng KHDL trong đa dạng lĩnh vực, quy trình và các phương pháp phân tích dữ liệu được sử dụng giải quyết các vấn đề có liên quan. Điều này giúp mỗi sinh viên UEH đều có kiến thức, kỹ năng thu thập, phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình tổ chức hiệu quả ứng dụng trong đa dạng lĩnh vực.

Với quan điểm mỗi người học UEH chính là chủ thể tương lai của toàn cầu, UEH đã, đang và sẽ tiên phong đón đầu những xu thế tri thức mới trong quá trình đào tạo, nghiên cứu, vận hành, quản trị và gắn kết cộng đồng. Đào tạo những thế hệ người học  có khả năng giải quyết các vấn đề bằng một tư duy linh hoạt, kỹ năng toàn diện và kiến thức đa lĩnh vực chính là “trái tim” của chiến lược UEH Đa ngành và Bền vững mà nhà trường đang theo đuổi.

Xem các chương trình đào tạo Đại học chính quy của UEH tại đây.

Tin, ảnh: Phòng Marketing – Truyền thông 

UEH GREEN CAMPUS PROJECT

UEH Green Campus do Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) phối hợp cùng Liên minh không rác Việt Nam (Vietnam Zero Waste Alliance - VZWA) và các đối tác môi trường, kinh tế tuần hoàn thực hiện. Dự án đạt giải Quán quân Cuộc thi quốc tế ""Thử thách thành phố không rác thải"" do Waste Aid thế giới tổ chức.

2021

RETHINK - BE GREEN

Xây dựng nền tảng
Triển khai các thí
điểm tại Campus Nguyễn Văn Linh

2022

UEH
GREEN CITIZENS

Công dân UEH xanh
Nhân rộng Zero Waste
Campus A, B, Vĩnh Long

2023

UEH
GREEN PARTNERS

Đối tác xanh
Nhân rộng các cơ sở

2024

UEH
GREEN COMMUNITY

Cộng đồng UEH xanh
Hệ sinh thái UEH xanh

2025

UEH
GREEN CAMPUS

HÃY THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI
NGAY HÔM NAY!

Tham gia Đóng góp