LIVING LAB UEH GREEN CAMPUS LÀ GÌ?

Living Lab hay còn gọi là Phòng Thí Nghiệm Sống là một hệ sinh thái đổi mới mở được vận hành với định hướng lấy người sử dụng làm trung tâm, tận dụng tối ưu sự kết nối các bên liên quan, với yếu tố cốt lõi là tích hợp nghiên cứu – giáo dục và đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề thực tế từ cuộc sống.

Living Lab UEH Green Campus - UEHGC được triển khai như một phòng thí nghiệm sống nhằm giải quyết vấn đề liên quan đến môi trường tại các khuôn viên của UEH, trong đó kết hợp đào tạo – nghiên cứu – vận hành – quản trị - cộng đồng, hướng đến hình thành một công thức để các đơn vị khác có thể tiếp nhận, triển khai.

ĐĂNG KÝ THAM GIA LIVING LAB UEH GREEN CAMPUS

Đồng hành cùng Living Lab UEHGC với các dự án, nghiên cứu, đóng góp tri thức, sáng kiến cho lối sống xanh theo các chủ đề.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ ÁN & QUYỀN LỢI

ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Khi tham gia các đề tài, dự án này sẽ được hỗ trợ về kinh phí, GVHD, hỗ trợ phát triển và ươm tạo ý tưởng tại vườn ươm dự án từ Viện đổi mới sáng tạo UEH - UII, Viện Công nghệ thông minh và tương tác UEH- 3I, Viện Đô thị thông minh và quản lý - UEH - ISCM, Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên UEH.

ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN

Sẽ được hướng dẫn từ Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác UEH quốc tế, tạo điều kiện phê duyệt các đề tài, dự án KHCN, đăng ký công bố quốc tế để được hưởng các quyền lợi theo quy định của UEH

ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC, CỘNG ĐỒNG

Tham gia dự án và trở thành đối tác chiến lược của UEH thông qua chương trình Kết nối cộng đồng - Lan tỏa tri thức - Hành động bền vững, hạng mục Kết nối nghiên cứu phát triển. Xem thêm chi tiết chương trình và quyền lợi tại LINK.

HÃY THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI
NGAY HÔM NAY!